0 sözcük, 0 karakter.


Ölçmek istediğiniz metni aşağıdaki kutuya giriniz veya yapıştırınız.
Sözcük İstatistikleri
Anahtar sözcük frekansları
İlk sözcük Dilbilgisi sözcüklerini atla Sözcük bulutunu göster

Tarayıcınız sözcük bulutu gösterme özelliğine sahip değil.

Türkçe Okunabilirlik

Türkçe Okunabilirlik Aracı bir metindeki karakter, sözcük, cümle ve paragraf sayılarını belirler. Bu araç esas olarak Türkçe metinler için hazırlanmıştır. Siz pencereye sözcükleri girerken bu sayılar, Ateşman Okunabilirlik İndeksi ve sözcük frekansları otomatik olarak hesaplanır. Metin girişi yaparken ayrca html etiketlerinin silinmesi, tim metnin büyük veya küçük harfe çevrilmesi gibi araçlardan da yararlanabilirsiniz. Bütün bunlar başka herhangi bir tuşa basmanıza gerek kalmaksızın gerçekleşir.

Okunabilirlik düzeyleri

Okunabilirlik düzeyleri Ateşman Okunabilirlik Formülü ile hesaplanır. Ateşman Okunabilirlik Formülü aşağıda gösterilmektedir:
Ateşman formülü
Ateşman Okunabilirlik Formülü 1997 yılında geliştirilmiştir. Formülde kullanılan sözcük uzunluğu hece olarak, cümle uzunluğu ise sözcük olarak hesaplanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Ender ATEŞMAN'ın Dil Dergisi'nde yayımlanan "Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi" (Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, Sayı 58 (Ağustos 1997), s. 71-74) makalesine bakınız.

Ateşman Okunabilirlik İndeksi ile Okunabilirlik Düzeyleri arasındaki ilişki:

İndeks Okunabilirlik Düzeyi
90 - 100 4. sınıf ve altı öğrenciler tarafından kolayca anlaşılır
80 - 89 5. veya 6. sınıf öğrencileri tarafından kolayca anlaşılır
70 - 79 7. veya 8. sınıf öğrencileri tarafından kolayca anlaşılır
60 - 69 9. veya 10. sınıf öğrencileri tarafından kolayca anlaşılır
50 - 59 11. veya 12. sınıf öğrencileri tarafından kolayca anlaşılır
40 - 49 13. veya 15. sınıf (ön lisans) öğrencileri tarafından kolayca anlaşılır
30 - 39 Lisans mezunları tarafından kolayca anlaşılır
29 ve altı Lisansüstü mezunları tarafından kolayca anlaşılır

Tanımlar

Sözcük nedir?

Basılabilen alfabetik karakterler, rakamlar, çizgiler ve işaretçilerden oluşan karakter dizisi.

Zor sözcük nedir?

Temel 3000 sözcük listesinde yer almayan sözcükler.

Karakter nedir?

Basılabilien ve basılamayan karakterlerin sayısı. Metnin başında ve sonunda yer alan basılamayan karakterler temizlenir.

Cümle nedir?

Nokta, soru işareti ve ünlem ile biten sözcük dizisi.

Paragraf nedir?

Paragraf sonu işareti ile biten cümle dizisi.

Ortalama Sözcük Uzunluğu nedir?

Boşluksuz karakter sayısının toplam sözcük sayısına oranı.

Ortalama Cümle Uzunluğu nedir?

Sözcük sayısının cümle sayısına oranı.
Copyright © 2019 Türkçe Okunabilirlik. İletişim email.